Konsulat
Republiki Chorwacji
w Rzeczypospolitej Polskiej
Kraków
Polski (Polish) Chorwacki
>> Konsul Honorowy Republiki Chorwacji w Krakowie, Paweł Włodarczyk zaprasza wszystkich zainteresowanych na uroczyste obchody święta narodowego Republiki Chorwacji „Dzień Państwowości” w dniu 25 czerwca 2018 roku, na Rynek Główny w Krakowie<<
sobota
23 czerwca 2018r.

Archiwum wydarzeń

Uniwersytet w Zagrzebiu - uczestnik International Day na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie
18.10.2016r.

W dniu 17 października 2016 odbył się na Akademii Górniczo-Hutniczej organizowany co roku International Day. Wydarzenie to przeznaczone jest dla studentów i młodych pracowników nauki pracujących na AGH. Jego celem jest zaprezentowanie wszystkich istniejących programów unijnych i międzypaństwowych dotyczących wymiany studenckiej i naukowej. W tym dniu mogą zaprezentować się inne uniwersytety i naukowe organizacje partnerskie, które zachęcają do skorzystania z ich naukowej oferty. Zaproszony przez rektora AGH konsul honorowy Paweł Włodarczyk wziął udziału w tym wydarzeniu.

International Day na AGH ma na celu poinformowanie studentów i młodych pracowników nauki pracujących na AGH o możliwościach studiowania i uzyskania staży za granicą, a także o zasadach rekrutacji na wyjazdy stypendialne. International Day organizowany przez AGH jest również okazją do zapoznania się z międzynarodową działalnością AGH.

W trakcie International Day, w tym roku ofertę przedstawiło kilkanaście uniwersytetów i instytucji naukowych, głównie z krajów europejskich ale także między innymi z odległego Wietnamu. Dzięki współpracy konsulatu honorowego Republiki Chorwacji w Krakowie z Uniwersytetem w Zagrzebiu, uniwersytet ten został zaprezentowany przez konsula honorowego Pawła Włodarczyka, odczytując do zgromadzonych studentów i młodych pracowników nauki okolicznościowy list rektora Uniwersytetu w Zagrzebiu, profesora Damira Borasa. List ten został przekazany przez konsula honorowego na ręce rektora AGH ds. kontaktów międzynarodowych, prof. Jerzego Lisa. Wspomniał on zorganizowaną przez konsulat honorowy w Krakowie polsko-chorwacką konferencję, w której uczestniczyli rektorzy wszystkich uczelni chorwackich, poświęconą polskim doświadczeniom  w wykorzystaniu środków unijnych przez uczelnie krakowskie.

Wcześniej, zostało zorganizowane przez rektora AGH śniadanie dyplomatyczne, w którym uczestniczyli konsulowie reprezentujący swoje kraje w Polsce Południowej. Była więc okazja do wymiany poglądów na temat wymiany studentów i pracowników naukowych pomiędzy Polską i krajami głównie z Europy. Należy podkreślić, że z roku na rok International Day na AGH coraz większego nabiera znaczenia. Daje się zauważyć, rodzącą się konkurencję pomiędzy zagranicznymi uczelniami w walce o studentów i młodych pracowników.