Konsulat
Republiki Chorwacji
w Rzeczypospolitej Polskiej
Kraków
Polski (Polish) Chorwacki
>> 15 stycznia 1992 roku, dwa dni po uznaniu Chorwacji przez Watykan (papieża Polaka – Jana Pawła II) jako niepodległego państwa, 12 państw EWG (współczesnej UE) oraz Polska, Norwegia, Austria i Węgry uznały również niepodległość Chorwacji.<< >> Konsul Honorowy Republiki Chorwacji w Krakowie oraz dyrektor MDK „Koszutka” w Katowicach zapraszają na wernisaż wystawy “Chorwackie Niematerialne Dziedzictwo Kulturowe na listach UNESCO”. <<
środa
24 stycznia 2018r.

Archiwum wydarzeń

Spotkanie konsula honorowego z dyrektor Instytutu Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu Śląskiego w Sosnowcu.
30.11.2016r.

W dniu 29 listopada br konsul honorowy Paweł Włodarczyk odbył spotkanie robocze z  dyrektor Instytutu Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu Śląskiego w Sosnowcu, dr hab. Mariolą Szymczak-Rozlach. Spotkanie miało na celu kontynuowanie współpracy z Instytutem po zmianie na stanowisku dyrektora tego Instytutu.

Od lewej: wykładowca Uniwersytetu w Osijeku doc.art. Jasmin Novljaković, dr hab. Leszek Małczak, z-ca dyrektora Instytutu Filologi Słowiańskiej dr hab. Robert Bońkowski, dyrektor Instytutu Filologii Słowiańskiej dr hab. Mariola Szymczak-Rozlach i konsul honorowy Paweł Włodarczyk.

W trakcie spotkania omówiono możliwości współpracy w zakresie promowanie języka chorwackiego, wzajemnych relacji w obszarze kultury i nauki, prezentowanie przez konsulat Republiki Chorwacji w Krakowie najlepszych prac dyplomowych absolwentów, organizowanie chorwackich wieczorów literackich ze studentami i absolwentami, itp.

Rozmawiano też na temat wzbogacenia kształcenia studentów kroatystyki w sektorze gospodarki  i turystyki, w relacjach Chorwacji z Polską, poprzez uczestnictwo w wykładach i seminariach organizowanych dla studentów 3 i 4 roku studiów. Na spotkaniu rozmawiano o możliwej pomocy w przygotowywaniu przyszłych absolwentów kroatystyki do łatwiejszego znalezienia pracy, o pomocy w ich zatrudnianiu poprzez udostępnianie ich ofert pracy poprzez projekty realizowane przez konsulat, jak np. Pierwszy Polsko-Chorwacki Portal Gospodarczy, itp.

Obie strony uznały, że te działania winny być znaczącym wkładem w promocję tego typu studiów oraz  celem dla utrzymania lub zwiększenia liczby przyszłych studentów kroatystyki.

W części spotkania wziął udział gościnnie również doc.art. Jasmin Novljaković z Uniwersytetu w Osijeku, przebywający na uczelni w celach dydaktycznych, z którym konsul honorowy omówił realizację możliwych projektów pomiędzy uczelniami artystycznymi w Osijeku i Krakowie.