Konsulat
Republiki Chorwacji
w Rzeczypospolitej Polskiej
Kraków
Polski (Polish) Chorwacki
>> Zapraszamy na spotkanie z polsko-chorwacką historią – „Gundulić a sprawa polska – bitwa pod Chocimiem 1621 rok w epopei Osman” – które odbędzie się o godz. 17:00, w dniu 8 lutego br. w sali audytoryjnej Kupferhaus, w Pałacu Krzysztofory, przy ul Szczepańskiej 2 w Krakowie. Zapraszamy !!!!<<
sobota
19 stycznia 2019r.

Kalendarium historyczne:

13 styczeń 1992 rok

Państwo Watykan, którego głową był Polak, papież Jan Paweł II, oficjalnie uznaje Chorwację za niepodległe państwo, a dwa dni później 15 styczniaPolska, Wspólnota Europejska, USA, Norwegia, Węgry i inne kraje Europy.

Aktualności

Polsko-Chorwacka Konferencja Dyrektorów Parków Narodowych
26.04.2017r.

W dniach 24-25 kwietniu tego roku, w Polsce, w Zakopanem i Krakowie odbyła się  Polsko—Chorwacka konferencja na temat „Rozwój polskich parków narodowych w okresie minionego 10-lecia członkostwa Polski w UE – możliwości i doświadczenia do zastosowania w parkach narodowych w Chorwacji”, która była przeznaczona dla wszystkich dyrektorów chorwackich parków narodowych. Konferencja została zorganizowana z inicjatywy konsula honorowego Republiki Chorwacji w Krakowie Pawła Włodarczyka, przy wydatnej pomocy Tatrzańskiego Parku Narodowego w Zakopanem.

Obrady w trakcie Polsko-Chorwackiej Konferencji Dyrektorów Parków Narodowych w Zakopanem

W konferencji wzięli udział przedstawiciele Ministerstwa Ochrony Środowiska i Energetyki z asystentem ministra Igorem Kreitmeyer i dyrektorzy oraz przedstawiciele dyrekcji chorwackich parków narodowych.

Konferencja zakończyła się podpisaniem umowy o współpracy pomiędzy Parkiem Narodowym Krka i Ojcowskim Parkiem Narodowym, którą podpisali w Krakowie dyrektorzy parków Krešimir Šakić i Józef Partyka.


Podpisanie umowy pomiędzy chorwackim Narodowym Parkiem KRKA i Ojcowskim Parkiem Narodowym

 

od lewej: Igor Kreitmeyer-asystent ministra, Józef Partyka-dyrektor Ojcowskiego Parku Narodowego, Krešimir Šakić-dyrektor Nasrodowego Parku KRKA i Paweł Włodarczyk-konsul honorowy

Organizowana konferencja, jak twierdzili jej uczestnicy była okazją do wymiany poglądów i doświadczeń w funkcjonowaniu tego typu instytucji w Polsce i Chorwacji. Pokazała też możliwości i doświadczenia polskich parków narodowych w zdobywaniu i wykorzystaniu środków unijnych, z których chorwackie parki narodowe będą mogły również skorzystać. Z kolei dyrektorzy polskich parków narodowych mogli dowiedzieć się od chorwackich kolegów o praktycznych rozwiązaniach w regulacji ruchu turystycznego jakie funkcjonują w chorwackich parkach narodowych.


Uroczysta kolacja uczestników konferencji wydana przez burmistrza Zakopanego Leszka Dorulę w regionalnej restauracji "Bąkowo Zohilina" w Zakopanem

Obie strony wyraziły zadowolenie z możliwości uczestnictwa w tej konferencji.