Konsulat
Republiki Chorwacji
w Rzeczypospolitej Polskiej
Kraków
Polski (Polish) Chorwacki
>> Zapraszamy do Chorwacji !!! Urocze miejsca, słońce, ciepła i czysta woda, piękne góry oraz gorące serca ludzie czekają na Was przez cały rok !!! <<
poniedziałek
27 maja 2019r.

Kalendarium historyczne:

26 maja 1991 rok

Pierwsze formalne zgromadzenia chorwackiej Gwardii Narodowej. Dzień ten obchodzony jest jako dzień powstania Sił Zbrojnych Republiki Chorwacji. W tym dniu obchodzony jest również Dzień Armii Chorwackiej.

1 maj 1995 rok

Armia chorwacka i policja wkroczyły do okupowanej zachodniej Slawonii na wschód od Zagrzebia i w ciągu kilku dni zajęły całe jej terytorium. Serbowie odpowiedzieli bombardowaniem Zagrzebia, w wyniku czego zginęło 7 osób, a 130 zostało rannych.

Aktualności

Spotkanie Wigilijne dla rodzin chorwackich, sympatyków Chorwacji i korpusu konsularnego
09.12.2017r.

Ponownie, jak pod koniec każdego roku, w siedzibie konsulatu Republiki Chorwacji w Krakowie, w dniu 8 grudnia br. zostało zorganizowane przez konsula honorowego Pawła Włodarczyka Spotkanie Wigilijne dla rodzin chorwackich, sympatyków Chorwacji i korpusu konsularnego Polski Południowej.

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciel korpusu konsularnego i licznie zgromadzeniu goście

W tym roku na Spotkanie Wigilijne przybyło wyjątkowo dużo, bo ponad 120 osób, wśród nich  konsulowie z ponad 18 krajów, wśród nich obecni byli konsulowie generalni Stanów Zjednoczonych, Słowacji, Francji, Ukrainy, Węgier i grupa konsulów honorowych reprezentująca kilkanaście krajów z całego świata. Przybyli przedstawiciele organizacji samorządowych, burmistrzowie i wójtowie, z którymi współpracuje konsul Republiki Chorwacji. Przybyli też rektorzy uczelni krakowskich, przedstawiciele biznesu, kultury, różnych organizacji i instytucji, a także rodziny chorwackie oraz wielu  sympatyków Chorwacji. Zaproszenie przyjął również I wicewojewoda małopolski Józef Gawron oraz prezydent miasta Krakowa. Na Spotkanie Wigilijne przybył bardzo lubiany i szanowany ks. dziekan Ireneusz Okarmus,  reprezentujący księdza arcybiskupa Marka Jędraszewskiego i ks. kanonik Bogdan Markiewicz.

Wicewojewoda Józef Gawron składa świąteczne życzenia

Po przywitaniu wszystkich gości przez gospodarza Spotkania Wigilijnego, konsula honorowego Pawła Włodarczyka głos zabrała dziekan korpusu konsularnego Konsul Generalna Republiki Węgier – dr Adrienne Körmendy, która poinformowała zebranych o działalności konsulatów w Krakowie, ich roli i aktywności oraz złożyła wszystkim, jak zwykle  w pięknych słowach świąteczno-noworoczne życzenia. Podziękowała też konsulowi Pawłowi Włodarczykowi za wprowadzoną tradycję organizowania corocznych Spotkań Wigilijnych z udziałem korpusu konsularnego i wysiłek w organizacji tego nastrojowego, wigilijnego spotkania.

wystąpienie dziekan korpusu konsularnego, Konsul Generalnej Węgier dr Adrienne Körmendy

Po wystąpieniu dziekan korpusu konsularnego, dr Adrienne Körmendy, głos ponownie zabrał konsul honorowy Paweł Włodarczyk i przedstawił zebranym oczekiwaną informację na temat wykonania pierwszej w historii polskiego szopkarstwa szopki odnoszącej się do historii i architektury innego kraju, czyli Chorwackiej Szopki Krakowskiej.  Szopka nawiązuje do wspólnych elementów historii Chorwacji i Polski, szczególnie związków z Krakowem i jest darem konsula honorowego dla prezydent Republiki Chorwacji Kolindy Grabar-Kitarović. Należy podkreślić, że szopka wzbudziła wyjątkowe zainteresowanie wśród uczestników Spotkania Wigilijnego, jak również wcześniej wśród krakowskich mediów.

Konsul honorowy Paweł Włodarczyk prezentuje zebranym Chorwacką Szopkę Krakowską

Opłatki, którymi później dzielono się i składano sobie życzenia poświęcił ks. dziekan Ireneusz Okarmus,  w asyście ks. kanonika Bogdana Markiewicza, składając wszystkim niezwykle ciepłe życzenia z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku.

Tradycyjne poświęcenie opłatków wigilijnych przez ks. dziekana Ireneusza Okarmusa, którymi uczestnicy Spotkania Wigilijnego łamali się i składali sobie życzenia świąteczne i noworoczne

W Polsce nie ma Wigilii bez śpiewania kolęd. Dlatego Na zakończenie części oficjalnej zaprosiliśmy do wspólnego śpiewania młodzież ze Szkoły Muzycznej I stopnia w Mikluszowicach. Szkoła choć stosunkowo jest młoda, to już jej uczniowie osiągnęli znakomite wyniki poświadczone licznymi nagrodami i wyróżnieniami. Szkoła ta od kilku lat współpracuję z podobną muzyczną szkołą chorwacką „August Harambaśić” w Donji Miholjac.

Młodzież szkolna wzruszyła zebranych swoim wystąpieniem

 


W tradycji polskiej wszyscy dzielą się wigilijnym opłatkiem i składają sobie świąteczne życzenia

Po części oficjalnej wszyscy uczestnicy Spotkania Wigilijnego składali sobie życzenia świąteczne i noworoczne, przechodząc do Sali Kominkowej, gdzie mogli posilić się tradycyjnymi potrawami wigilijnymi, przygotowanymi przez znaną w Krakowie restaurację Magillo i degustować się chorwackim winem.

Tradycyjne wigilijne potrawy można było smakować do woli

Wszyscy goście opuszczając konsulat otrzymali świąteczne upominki, zawierające wyroby chorwackich firm i oczywiście tradycyjnie butelkę chorwackiego wina.