Konsulat
Republiki Chorwacji
w Rzeczypospolitej Polskiej
Kraków
Polski (Polish) Chorwacki
>> Zapraszamy do Chorwacji !!! Urocze miejsca, słońce, ciepła i czysta woda, piękne góry oraz gorące serca ludzi czekają na Was przez cały rok !!!<<
wtorek
21 sierpnia 2018r.

Kalendarium historyczne:

sierpień 805 rok

Książę Borna (810-821), który rezydował w mieście Nin w pobliżu Zadaru, przyjął chrzest z rąk duchowieństwa frankijskiego patriarchatu Akwilei, w Ninie zaś utworzono pierwsze chorwackie biskupstwo. Datę tę uznaje się jako chrzest państwa chorwackiego.

4 sierpień 1995 rok

Pod dowództwem generała Ante Gotoviny rozpoczęła się najważniejsza w wojnie ojczyźnianej operacja „Burza”, zwana matką wszystkich bitew,  gwałtowny ostrzał artyleryjski serbskiego Kninu, kontrolowanego przez samozwańczą Republikę Serbskiej Krajiny. Po walkach, które trwały zaledwie kilka dni Krajinę przyłączono na stale do Chorwacji.

Aktualności

wizyta studyjna w Chorwackim Stowarzyszeniu Pracodawców
21.03.2018r.

W dniu 20 marca br w Zagrzebiu przebywała z wizyta studyjną delegacja przedstawicieli organizacji pracodawców i stowarzyszeń z Polski, gdzie w Chorwackim Stowarzyszeniu Pracodawców, odbyło się spotkanie z przedstawicielami tej organizacji. Celem tego spotkania było nawiązanie współpracy pomiędzy Związkiem Przedsiębiorców i Pracodawców w Polsce z Chorwackim Stowarzyszeniem Pracodawców oraz omówienie możliwości wzmocnienia wzajemnych stosunków gospodarczych i współpracy między oboma krajami. Inicjatorem i organizatorem tej wizyty był konsul honorowy Republiki Chorwacji, pan Paweł Włodarczyk.

Delegacja polska z przedstawicielami Chorwackiego Stowarzyszenia Pracodawców

W spotkaniu ze strony Chorwackiego Stowarzyszenia Pracodawców (HUP) uczestniczyła Milka Kosanovic - dyrektor do spraw współpracy międzynarodowej, prowadząca spotkanie, Biserka Sladović - doradca w Departamencie Polityki i Spraw Międzynarodowych, która przedstawiła prezentację działalności HUP.  Branko Roglic - przewodniczący Rady Nadzorczej CEA, właściciel Orbico Group oraz Pan Mihael Furjan - CEO Pliva, przedstawili swoje doświadczenia z prowadzenia działalności gospodarczej w Chorwacji i w Polsce. Ze strony chorwackiej delegacji w spotkaniu uczestniczył również pan Marko Jurčić - Specjalny Doradca Prezydenta Republiki Chorwacji w kwestiach gospodarczych, który omówił realizację projektu prezydenckiego obu krajów, Projektu Inicjatywy Trójmorza, wspólnej platformy krajów rozwijających się UE dla współpracy w kwestiach ekonomicznych takich jak rozwój energetyki, infrastruktury transportowej i cyfryzacji.

Z kolei  Sani Ljubunčić - Kierownik Sektora Inwestycji i Infrastruktury Gospodarczej Ministerstwa  Gospodarki przedstawił istniejące programy operacyjne i instrumenty wspierające promocję inwestycji w Chorwacji oraz środki motywacyjne dostępnych dla pracodawców. Przedstawił także system wolnych stref gospodarczych, których 11 obecnie działa w Chorwacji, i na których obszarze funkcjonują zwolnienia  podatkowe i inne udogodnienia, mające na celu przyciągać potencjalnych inwestorów.

Z kolei ze strony polskiej konsul honorowy Paweł Włodarczyk przedstawił dotychczasowe relacje gospodarcze obu krajów i cele jaki to spotkanie winno osiągnąć. Marcin Nowacki - wiceprezes Związku Przedsiębiorców i Pracodawców (ZPP) w Polsce  zaprezentował zakres funkcjonowania stowarzyszeń pracodawców w Polsce oraz przedstawił funkcjonowanie organizacji ZPP w Polsce i w biurze w Brukseli. Przedstawiciele obu organizacji pracodawców rozmawiali też na temat głębszej współpracy bezpośrednio między sobą jak i na arenie międzynarodowej, dla potrzeb której ma być podpisana umowa o współpracy.

Katarzyna Niemyjska - dyrektor Departamentu Prawa i Ustawy ZPP przedstawiła stanowisko i pogląd ZPP na realizację projektu prezydenckiego obu krajów, Inicjatywy Trójmorza, a Wioletta Zasępa - prezes Zarządu Agencji Polsko-Bałkańskiej Współpracy Gospodarczej przedstawiła polskie doświadczenia w wykorzystywaniu środków unijnych.

W spotkanie ze strony polskiej uczestniczyli też Tomasz Głogowski – poseł na Sejm RP, przewodniczący Polsko-Chorwackiej Grupy Parlamentarnej, Agnieszka Gąsior-Mazur - prezes Stowarzyszenia Lubelski Klub Biznesu, Aneta Bernat - adwokat, reprezentująca Kancelarię Prawną z Lublina, Stanisław Palowski - członek zarządu Polsko-Chorwackiej Izby Przemysłowo-Handlowej oraz Janusz Ramski - przedstawiciel Polsko-Chorwackiej Izby Przemysłowo-Handlowej.

Spotkanie zakończyło się wspólnym stanowiskiem, że dla  dalszego rozwoju istniejącej współpracy gospodarczej pomiędzy obu krajami, potrzebne jest organizowanie przez obie strony podobnych spotkań i wydarzeń w przyszłości.