Konsulat
Republiki Chorwacji
w Rzeczypospolitej Polskiej
Kraków
Headline NEWS

Informacje o PortaluRegulamin Funkcjonowania
Pierwszego Chorwacko-Polskiego Portalu Gospodarczego

przy Konsulacie Honorowym Republiki Chorwacji w Krakowie

I. Cel działania portalu:
1. Celem projektu jest promocja gospodarki chorwackiej w Polsce i polskiej w Chorwacji oraz polepszenie warunków dla rozwijania wspólnych, chorwacko-polskich przedsięwzięć gospodarczych.

2. Przyczynianie się do wspierania i rozwoju współpracy pomiędzy zainteresowanymi podmiotami gospodarczymi obu zaprzyjaźnionych krajów.
3. Wspieranie promocji działalności eksportowej chorwackich małych i średnich firm.
4.  Umożliwienie łatwiejszego i szybszego poszukiwania pracy lub pracownika oraz potencjalnego partnera biznesowego w obu krajach.
5. Celem projektu jest też promowanie nauki języka chorwackiego w Polsce i ukazywanie  możliwości jego praktycznego stosowania i wykorzystania w obiegu gospodarczym na terenie Polski, poprzez zatrudnianie pracowników posługujących się językiem chorwackim.

Projekt skierowany jest do:

- wszystkich przedsiębiorców z Chorwacji i Polski, poszukujących odpowiedniego partnera biznesowego.
- mieszkańców Republiki Chorwacji dopiero zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą w Polsce i poszukujących informacji o zasadach zakładania i prowadzenia działalności w tym kraju.
- mieszkańców Republiki Polskiej dopiero zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą w Chorwacji i poszukujących informacji o zasadach zakładania i prowadzenia działalności w tym kraju.
- instytucji reprezentujących sferę biznesu  w  Chorwacji lub w Polsce, poszukujących rozwiązań biznesowych  w obu krajach.

Projekt skierowany jest do:
- Chorwatów poszukujących pracy w polskich firmach działających na terenie Polski.
- Polaków posiadających umiejętności posługiwania się językiem chorwackim, poszukujących pracy w polskich i chorwackich firmach działających na terenie Polski.
- firm chorwackich i polskich działających na terenie Polski poszukujących pracowników posiadających umiejętności posługiwania się językiem chorwackim.

II. Zasady działania portalu dla poszukujących pracy

1. Obywatel Republiki Chorwacji poszukujący pracy w Polsce lub obywatel Republiki Polski posiadający umiejętności posługiwania się językiem chorwackim będzie mógł zamieścić na portalu swoją ofertę pracy podając:
- imię i nazwisko,
- wykształcenie,
- bezpośrednie dane kontaktowe,
- zainteresowanie branżą lub rodzajem pracy.
2. Firma chorwacka lub polska poszukująca pracownika posiadającego umiejętność posługiwania się językiem chorwackim będzie mogła zamieścić na portalu swoją ofertę pracy podając:
- nazwę firmy,
- formę prawną działalności firmy,
- numer rejestru firmy w stosownej instytucji państwowej odpowiedniej dla formy prawnej działalności firmy,
- bezpośrednie dane kontaktowe,
- podstawową działalność,
- rodzaj oferowanej racy.
3. Oferta pracownika lub firmy będzie przechowywana na portalu przez 6 miesięcy. Na wniosek zainteresowanej osoby lub firmy i za zgodą prowadzącego portal okres ten może zostać wydłużony o kolejne 6 miesięcy.
4. Oferta każdej osoby zainteresowanej znalezieniem pracy w Polsce, spełniającej warunek III.1 Regulaminu, będzie ponadto przekazywana do wszystkich organizacji gospodarczych w Polsce, takich jak między innymi branżowe i regionalne izby gospodarcze, Centra Obsługi Inwestorów i Eksporterów, strefy ekonomiczne, itp. z którymi konsulat honorowy w Krakowie będzie współpracował.
5. W przypadku pojawienia się polskiej lub chorwackiej firmy zainteresowanej  ofertą pracy, osoba oferująca pracę zostanie o tym fakcie powiadomiona przez portal konsulatu honorowego w Krakowie lub bezpośrednio przez zainteresowaną firmę polską lub chorwacką.
6. W przypadku pojawienia się zainteresowanej polskiej (chorwackiej) firmy ofertą, chorwacką (polska) firma oferująca zostanie o tym fakcie powiadomiona przez portal konsulatu honorowego w Krakowie lub bezpośrednio przez zainteresowaną firmę polską (chorwacką).

III. Zasady działania portalu dla firm:

1. Każda firma chorwacka lub polska będzie mogła zamieścić na portalu swoją ofertę związaną z poszukiwaniem partnera gospodarczego, opisując:
- nazwę firmy,
- formę prawną działalności firmy,
- numer rejestru firmy w stosownym instytucji państwowej odpowiedniej dla formy prawnej działalności firmy,
- bezpośrednie dane kontaktowe,
- podstawową działalność,
- rodzaj oferowanej współpracy
- inne wg. uznania.
2. Oferta firmy będzie przechowywana na portalu przez 6 miesięcy. Na wniosek zainteresowanej firmy i za zgodą prowadzącego portal okres ten może zostać wydłużony o kolejne 6 miesięcy.
3. Oferta każdej chorwackiej firmy zainteresowanej znalezieniem partnera biznesowego w Polsce, będzie ponadto przekazywana do wszystkich (ponad 200) organizacji gospodarczych w Polsce, takich jak między innymi branżowe i regionalne izby gospodarcze i inne, z którymi konsulat honorowy w Krakowie będzie współpracował.
4. Oferta każdej polskiej firmy zainteresowanej znalezieniem partnera biznesowego w Chorwacji będzie ponadto przekazywana do wszystkich (ponad 80) organizacji gospodarczych w Chorwacji, takich jak między innymi branżowe i regionalne izby gospodarcze i inne, z którymi konsulat honorowy w Krakowie będzie współpracował.
5. W przypadku pojawienia się zainteresowanej polskiej (chorwackiej) firmy ofertą, chorwacką (polska) firma oferująca zostanie o tym fakcie powiadomiona przez portal konsulatu honorowego w Krakowie lub bezpośrednio przez zainteresowaną firmę polską (chorwacką).

IV. Przepisy ogólne

1. Portal gospodarczy prowadzony jest na stronie internetowej konsulatu honorowego Republiki Chorwacji w Krakowie, w zakładce „Portal Gospodarczy”: www.konsulat.chorwacja.krakow.pl
2. Dla ułatwienia  i dalszego komunikowania się z innymi jednostkami i instytucjami gospodarczymi w Chorwacji i w Polsce portal gospodarczy prowadzony będzie w języku angielskim. Zaleca się prowadzić korespondencję w formie mailowej. Adres konsulatu honorowego Republiki Chorwacji w Krakowie: konsulat@chorwacja.krakow.pl.
3. Materiały zamieszczone na portalu przez konsulat honorowy Republiki Chorwacji w Krakowie zostały przygotowane w oparciu o materiały źródłowe pochodzące ze stron internetowych instytucji państwowych i organizacji gospodarczych obu krajów oraz w oparciu o konsultacje z tymi instytucjami i organizacjami.
4. Działalność Portalu Gospodarczego na stronie konsulatu honorowego Republiki Chorwacji w Krakowie jest bezpłatna.
5. Konsulat honorowy Republiki Chorwacji w Krakowie zastrzega sobie posiadanie wyłącznego prawa do interpretacji zapisów znajdujących się na Portalu Gospodarczym konsulatu honorowego.
6. Konsulat honorowy Republiki Chorwacji nie ponosi odpowiedzialności za skutki zastosowania do informacji zamieszczonych na Portalu Gospodarczym.

Opracowanie: Paweł Włodarczyk - konsul honorowy Republiki Chorwacji w Krakowie
Kraków, dnia 01 października 2016 roku

*********************