Konsulat
Republiki Chorwacji
w Rzeczypospolitej Polskiej
Kraków
Polski (Polish) Chorwacki
>> Z powodu epidemii koronawirusa biuro konsulatu Republiki Chorwacji tymczasowo zostało zamknięte. W nagłych przypadkach prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy <<
piątek
30 października 2020r.

Kalendarium historyczne:

8 październik 1991 rok
Parlament Chorwacji zrywa wszystkie konstytucyjne powiązania z Jugosławią. Dzień 8 października staje się Świętem Niepodległości Chorwacji.
7 październik 1991 rok

Pałac prezydencki w Zagrzebiu został ostrzelany przez jugosłowiańskie siły powietrzne, które próbowały bez powodzenia dokonać zamachu na I prezydenta Chorwacji Franjo Tudjmana.

Przeprowadzka do Chorwacji

Przeprowadzka do Republiki Chorwacji - wydawanie potwierdzeń o pobycie

Osoba chcący przeprowadzić się z Polski do Chorwacji (składająca wniosek) musi mieć chorwackie obywatelstwo.
Od osób składających wniosek przyjmowane są jedynie oryginały lub potwierdzone kopie dokumentów.
wymagane są nastepujące dokumenty:
• wypełniony i podpisany wniosek
• ważny paszport
• dokument potwierdzający adres w Rzeczpospolitej Polskiej
• potwierdzenie o nieprzerwanym pobycie w Polsce przez okres minimum jednego roku przed przeprowadzką do Chorwacji
• potwierdzenie o zamledowaniu
• opłata w wysokości 213 pln, zgodnie z taryfą nr 80 ustawy o opłatach urzędowych w R.Ch.
O zwolnieniu z opłaty decyduje urząd celny odpowiedni dla miejsca zameldowania.
Okres 12 miesięcy korzystania ze zwolnienia liczy się od momentu przeprowadzki do Republiki Chorwacji
Wniosek o wydanie potwierdzenia o nieprzerwanym pobycie za granicą można pobrać ze strony internetowej ambasady Republiki Chorwacji w Warszawie.

Przeniesienie przedmiotów gospodarstwa domowego do Republiki Chorwacji

Na podstawie art. 187 ust 1 pkt 11 ustawy celnej (Dziennik Ustaw nr 78/99 - 138/06) oraz art. 17 - 21 rozporządzenia w sprawie warunków i trybu zwolnienia z płacenia należności celnych (Dz. U. nr 5 / 07), zwolnienia z płacenia cła i podatku VAT na przedmioty gospodarstwa domowego, które są przywożone w ruchu od osób fizycznych z innych krajów do Republiki Chorwacji podlegają one regulacji.

W podanych przepisach, przywóz ze zwolnieniem z płacenia cła i podatku VAT nie ogranicza się do rodzaju, ilości lub wartości i jest możliwy, jeżeli spełnione są dwa warunki:
1. pobyt w innym kraju trwa w okresie co najmniej 12 miesięcy 
2. przedmioty były w posiadaniu i stosowaniu w domu zagranicą w okresie co najmniej 6 miesięcy.

Użytkownikami  mogą być:
1. obywatele Chorwacji, którzy przebywali lub pracowali za granicą
2. obcokrajowcy, którzy otrzymali od uprawnionego organu administracji państwowej (Ministerstwo Spraw Wewnętrznych) zezwolenie na pobyt czasowy lub stały w Republice Chorwacji.
Zastosowanie zwolnienia jest realizowane w trakcie przeprowadzki  dotyczy danej osoby na terytorium Republiki Chorwacji, a przywóz może być zrealizowany w ciągu 12 miesięcy od daty przeprowadzki, jednorazowo lub w kilku dostawach i ta przerwa może zostać przedłużona z uzasadnionych przyczyn.

Wniosek o wykorzystanie zwolnienia przedstawia się organom celnym, w miejscu  zamieszkania użytkownika, w Republice Chorwacji, wraz z następującymi dokumentami:
1. Dokument, który potwierdza poprzedni pobyt za granicą:
- dla obywatela Chorwacji, potwierdzenie wydane przez dyplomatycznego lub konsularnego przedstawiciela Republiki Chorwacji w kraju pobytu. Mogą być inne dokumenty, które potwierdzają pobyt w danym kraju - dokumenty meldowania i wymeldowania zamieszkania, potwierdzenia pracodawcy zagranicznego,
- dla cudzoziemców - dokument podróży lub tożsamości, dokumenty tożsamości (dowód osobisty).

2. Oświadczenie o terminie przyjazdu do Republiki Chorwacji,
3.Lista przedmiotów gospodarstwa domowego, które są przeznaczone do przywozu (w dwóch egzemplarzach).
Za przedmioty gospodarstwa domowego uważa się na przykład meble, sprzęt gospodarstwa domowego, różne urządzenia elektryczne, inne przedmioty dla domu lub aranżacji mieszkania i narzędzia dla hobby, mniejsze narzędzia rolnicze i urządzenia takie jak silniki, piły, glebogryzarka rotacyjna, kosiarka itp. Warunkiem jest, że te obiekty przeznaczone są do użytku domowego lub korzystania z wolnego czasu, a nie dla profesjonalnego ich wykorzystania. Samochody, motocykle, przyczepy, statki pływające mogą być uważane za przedmioty gospodarstwa domowego, jeśli użytkownik lub członek rodziny był w ich posiadaniu przez okres sześciu miesięcy, także rozsądne ilości towarów (na przykład jeden rodzaj pożywienia w dostawie miesięcznej), których zapotrzebowanie w gospodarstwie w ciągu sześciu miesięcy nie jest konieczne.

                                                                                         ******