Konsulat
Republiki Chorwacji
w Rzeczypospolitej Polskiej
Kraków
Polski (Polish) Chorwacki
>> Zapraszamy do Chorwacji !!! Urocze miejsca, słońce, ciepła i czysta woda, piękne góry oraz gorące serca ludzi czekają na Was przez cały rok !!!<<
wtorek
21 sierpnia 2018r.

Kalendarium historyczne:

sierpień 805 rok

Książę Borna (810-821), który rezydował w mieście Nin w pobliżu Zadaru, przyjął chrzest z rąk duchowieństwa frankijskiego patriarchatu Akwilei, w Ninie zaś utworzono pierwsze chorwackie biskupstwo. Datę tę uznaje się jako chrzest państwa chorwackiego.

4 sierpień 1995 rok

Pod dowództwem generała Ante Gotoviny rozpoczęła się najważniejsza w wojnie ojczyźnianej operacja „Burza”, zwana matką wszystkich bitew,  gwałtowny ostrzał artyleryjski serbskiego Kninu, kontrolowanego przez samozwańczą Republikę Serbskiej Krajiny. Po walkach, które trwały zaledwie kilka dni Krajinę przyłączono na stale do Chorwacji.

System wizowy dla Polaków

UWAGA !!!   Na podstawie decyzji Rządu Republiki Chorwacji obywatele Rzeczypospolitej Polskiej, nie potrzebują wizy, a chorwacką granicę mogą przekroczyć z ważnym dowodem osobistym lub paszportem. Sugerujemy jednak posługiwanie się paszportem, gdyż niektóre instytucje mogą wymagać okazania paszportu (np. kantory, banki czy ośrodki zdrowia).

Osoby małoletnie (dzieci) nie posiadający dowodu osobistego muszą posiadać paszport lub stosowny dokument wydany przez urząd wydający paszporty.

Osoby małoletnie wjeżdżające bądź wyjeżdżające z Republiki Chorwacji którymi nie towarzyszą rodzice lub opiekun prawny zgodnie z art. 8. Ustawy o obcokrajowcach powinny posiadać poświadczone pełnomocnictwo rodziców lub opiekunów prawnych.

W tym celu przy przekroczeniu granicy Republiki Chorwacji osoby takie powinny okazać potwierdzoną notarialnie zgodę opiekuna prawnego zawierającą następujące pozycje:
- dane osobiste opiekuna prawnego,
- dane osobiste osoby małoletniej
- cel i okres pobytu w Republice Chorwacji,
- termin pobytu w Republice Chorwacji,
- okres ważności zgody,
- podpis opiekuna prawnego,
Zgoda powinna być przetłumaczona przez tłumacza przysięgłego na język chorwacki lub angielski.

Wyżej opisana zgoda nie jest wymagana, gdy osoba małoletnia posiada paszport i podróżuje samolotem i dysponuje odpowiednim dokumentem wydanym przez przewożnika zgodnie ze standardami IATA, lub
- jest wymieniona na liście uczestników wycieczki szkolnej, sporządzonej przez szkołę organizującą wyjazd i przetłumaczonej na język chorwacki lub angielski, lub
- jest wymieniona na liście uczestników imprezy sportowej lub kulturalnej.

Mając na uwadze dużą liczbę turystów zagranicznych, w tym również osób małoletnich, przyjeżdżających do Republiki Chorwacji głównie w celach turystycznych dodatkowo wyjaśniamy jak następuje:
- jeżeli pełnomocnictwo opiekuna prawnego zawiera wszystkie dane wymienione w art. 25. Regulaminu o dokumentach podróży dla obcokrajowców, wizach oraz sposobu postępowania wobec obcokrajowcach, sporządzona jest w języku chorwackim lub angielskim nie jest wymagane dodatkowo poświadczenie i tłumaczenie tłumacza przysięgłego,
- ponieważ nie istnieje gotowy formularz pełnomocnictwa każde Państwo może osobno wykreować formularz który musi minimalnie zawierać elementy znajdujące się w art. 25. w/w Regulaminu,
- w przypadkach organizowanego przez biuro podróży wyjazdu do Republiki Chorwacji grupy osób małoletnich nie jest wymagane w/w pełnomocnictwo.

Podczas kontroli przydatne mogą być i inne dokumenty (nr. akt urodzenia, decyzja Sądu itp.) które nie muszą być przetłumaczone na język chorwacki a mogą przyczynić się do szybszej i prościej kontroli granicznej o ile obcokrajowiec je posiada.

Przewóz zwierząt domowych przy wjeździe do Chorwacji

Dokumenty wymagane przy wjeździe do Chorwacji z psem: paszport, wszczepiony chip i aktualna książeczka szczepień.


Wjazd samochodem do Chorwacji
Dokumenty wymagane przy wjeździe do Chorwacji samochodem: dowód rejestracyjny pojazdu i obowiązkowe ubezpieczenie pojazdu OC. Zielona karta nie jest wymagana.

                                                                                         ******