Konsulat
Republiki Chorwacji
w Rzeczypospolitej Polskiej
Kraków
Headline NEWS

Informacije o Portalu

 

Pravilnik
prvog Hrvatsko-Poljskog gospodarskog portala
pri Počasnom konzulatu Republike Hrvatske u Krakovu

I. Cilj pokretanja portala
1. Promicanje hrvatskoga gospodarstva u Poljskoj, kao i poljskoga u Hrvatskoj, te poboljšanje uvjeta za razvoj zajedničkih, hrvatsko-poljskih gospodarskih inicijativa.
2. Podupiranje i razvoj suradnje među zainteresiranim gospodarskim subjektima obiju zemalja.
3. Potpora promicanju izvozne djelatnosti malih i srednjih hrvatskih tvrtki.
4. Omogućavanje jednostavnijeg i bržeg pronalaženja posla i djelatnika te potencijalnih poslovnih partnera u objema zemljama.
5. Promicanje učenja hrvatskoga jezika u Poljskoj i upućivanje na mogućnost njegove praktične primjene u gospodarskoj djelatnosti na području Poljske putem zapošljavanja djelatnika koji se služe hrvatskim jezikom.

Projekt je namijenjen:
1. svim hrvatskim i poljskim poduzetnicima koji traže odgovarajućeg poslovnog partnera.
2. građanima Republike Hrvatske koji namjeravaju započeti gospodarsku djelatnost u Poljskoj i u potrazi su za informacijama o propisima vezanima uz pokretanje tvrtki i/ili obavljanje djelatnosti u toj zemlji.
3. građanima Republike Poljske koji namjeravaju započeti gospodarsku djelatnost u Hrvatskoj i potrazi su za informacijama o propisima vezanima uz pokretanje tvrtki i/ili obavljanje djelatnosti u toj zemlji.
4. nstitucijama koje predstavljaju gospodarsku djelatnost u Hrvatskoj ili u Poljskoj, a koje traže poslovna rješenja u objema zemljama.

Projekt je namijenjen:
1. Hrvatima koji traže posao u poljskim tvrtkama koje djeluju na području Poljske.
2. Poljacima koji se služe hrvatskim jezikom i koji traže posao u poljskim i hrvatskim tvrtkama koje posluju na području Poljske.
3. hrvatskim i poljskim tvrtkama koje posluju na području Poljske, a traže djelatnike koji se umiju služiti hrvatskim jezikom.

II. Načela funkcioniranja portala za posloprimce

1. Građanin Republike Hrvatske koji traži posao u Poljskoj ili građanin Republike Poljske koji posjeduje znanje hrvatskoga jezika, na portalu može objaviti svoju ponudu uz sljedeće podatke:
- ime i prezime,
- stručna sprema/obrazovanje
- podaci za neposredan kontakt,
- interes za određenu branšu ili vrstu posla.
2. Hrvatska ili poljska tvrtka koja traži djelatnika sa znanjem hrvatskoga jezika na portalu može objaviti svoju ponudu uz sljedeće podatke:
- naziv tvrtke
- pravni status tvrtke
- matični broj u registru odgovarajuće državne institucije koji odgovara pravnom statusu tvrtke
- podaci za neposredan kontakt,
- osnovna djelatnost
- vrsta ponuđena posla
3. Ponuda djelatnika ili tvrtke bit će vidljiva na portalu 6 mjeseci. Na zahtjev zainteresirane osobe ili tvrtke i uz suglasnost vlasnika/administratora portala, razdoblje vidljivosti oglasa može se produljiti na sljedećih 6 mjeseci.
4. Ponuda svake osobe koja je zainteresirana za posao u Poljskoj, i ispunjava III. uvjet ovoga Pravilnika, bit će usto poslana i svim gospodarskim organizacijama u Poljskoj, kao što su strukovne i regionalne gospodarske komore, centri za pomoć investitorima i izvoznicima, ekonomskim krugovima i sličnima, s kojima počasni konzulat u Krakovu bude surađivao.
5. O interesu poljske ili hrvatske tvrtke za ponudu posloprimca, osoba posloprimca bit će o tome odmah obaviještena putem portala počasnog konzulata u Krakovu ili neposredno preko zainteresirane poljske ili hrvatske tvrtke.
6. O interesu poljske (hrvatske) tvrtke za ponudu, hrvatska (poljska) tvrtka  ponuđač bit će o tome odmah obaviještena putem portala Počasnog konzulata u Krakovu ili neposredno od zainteresirane poljske (hrvatske) tvrtke.

III. Pravila funkcioniranja portala za tvrtke

1. Svaka tvrtka, poljska i hrvatska, na portalu može objaviti svoju ponudu vezanu uz traženje poslovnoga partnera, uz sljedeće podatke:
- naziv tvrtke
- pravni status tvrtke
- matični broj tvrtke u registru odgovarajuće državne institucije
- podaci za neposredan kontakt
- osnovna djelatnost
- vrsta ponuđene suradnje
- ostalo

2. Ponuda tvrtke bit će vidljiva na portalu 6 mjeseci. Na zahtjev tvrtke i uz suglasnost vlasnika/administratora portala, razdoblje vidljivosti oglasa može se produljiti na sljedećih 6 mjeseci.

3. Ponuda svake hrvatske tvrtke zainteresirane za pronalaženje poslovnoga partnera u Poljskoj bit će poslana i svim (više od 200) gospodarskim organizacijama u Poljskoj, kao što su strukovne i regionalne gospodarske komore, s kojima Počasni konzulat u Krakovu surađuje.

4. Ponuda svake poljske tvrtke zainteresirane za pronalaženje poslovnoga partnera u Hrvatskoj bit će usto poslana i svim (više od 80) gospodarskim organizacijama u Hrvatskoj, kao što su strukovne i regionalne gospodarske komore, s kojima Počasni konzulat u Krakovu surađuje.

5. O interesu poljske (hrvatske) tvrtke za ponudu, hrvatska (poljska) tvrtka ponuđač bit će o tome odmah obaviještena putem portala Počasnog konzulata u Krakovu ili neposredno od zainteresirane poljske (hrvatske) tvrtke.

IV. Opći propisi

1. Gospodarski portal vodi se na internetskoj stranici Počasnoga konzulata Republike Hrvatske u Krakovu kao „Gospodarski portal”: www.konsulat.chorwacja.krakow.pl
2. Radi olakšavanja daljnje komunikacije s drugim  subjektima i institucijama u Hrvatskoj i Poljskoj, portal će biti dostupan na engleskome jeziku. Preporučuje se e-mail korespondencija. Adresa Počasnoga konzulata
Republike Hrvatske u Krakovu jest konsulat@chorwacja.krakow.pl.
3. Podaci koje Počasni konzulat objavljuje na portalu oslanjaju se na internetske stranice državnih institucija i gospodarskih organizacija obiju zemalja, odnosno, na konzultacije sa spomenutim institucijama i organizacijama.

4. Djelatnost Gospodarskoga portala na stranici Počasnoga konzulata Republike Hrvatske u Poljskoj u Krakovu neprofitna je.
5. Počasni konzulat Republike Hrvatske u Krakovu zadržava pravo promjene i uklanjanja informacija na Portalu.
6. Počasni konzulat ne snosi odgovornost za posljedice uporabe informacija koje se nalaze na Portalu.

Autor: Paweł Włodarczyk – počasni konzul Republike Hrvatske u Krakovu
Krakov, 1. listopada 2016. godine

*********************